Dance dance will be shown at Denver Digerati  Decode Recode!  More here:https://denverdigerati.org/

Nordnorsken TURNÉRUTE 2023 Bodø kunstforening 14.januar - 12.februar Svolvær kunstforening 4.mars - 24.mars Mosjøen kunstforening 22.april - 21.mai Galleri Nord-Norge 4.november - 7.januar 2024

JURYENS PRIS Juryens pris går i år til et kunstverk som vi mener har potensiale til å utvide og endre kunstens rom, og noen vil kanskje si har potensiale til å gjøre slutt på kunstnerskap slik vi kjenner det i dag. Juryen opplever verket som nyskapende, med en poetisk og undrende dimensjon som vi ble betatt av. Verket formidler en helt særegen stemning og visuelt uttrykk. I videoverket ser vi bilder som på underlig vis transformeres i en flytende bevegelse der vi ikke alltid får tak i hva vi ser, men der gjenkjennelige elementer kombineres med ugjenkjennelige bilder – både samtidig og i rekkefølge, på en måte som får oss til å se etter og undres over hva det er vi ser. Vi er omgitt av bilder i alle flater og kanaler, et skiftende billedinntrykk som endres like raskt som vi flytter blikket. Verket viser et behov og en vilje til å organisere flommen av visuelle bilder inn i en rytme og en ny kontekst som danner sin egen unike logikk, og som nærmest binder blikket fast. I dette tilfellet har kunstneren tatt i bruk en ny teknologi og fordypet seg i Artifical Intelligence, AI, en kunstig intelligens som er trent i å skape bilder ved hjelp av tekst. På denne måten blir teknologien en medskaper i verket. Kunstneren spørsmålsstiller om Ai kan ha en egen og unik estetikk, verdi og virkelighet. Juryen har diskutert og kommet frem til at verket har en egen unik estetikk og verdi. Verket er verdifullt som kunst, ikke fordi en datamaskin har hentet frem bilder basert på bestemte ord og uttrykk, men fordi kunstnerens aktive valg, sammenstilling og presentasjon har gitt verket en kvalitet og et uttrykk som vi i juryen ikke har sett før. Vi ser så vidt konturene av denne nye teknologiens påvirkning på kunstfeltet internasjonalt, men kunstneren er så tidlig ute med sitt verk at det representerer noe helt nytt og setter med dette Nordnorsken i klasse med internasjonale arenaer i Hollywood og Cannes der AI har vekket oppmerksomhet og skapt diskusjoner. Denne nye teknologien kan medføre et paradigmeskifte innen billedkunst. Så vil fremtiden vise om dette er begynnelsen på slutten for kunstnerskapene som vi kjenner det i dag. Juryens pris går til Espen Tversland og videoverket Nowhere the arctic absurd. JURYENS ARBEID

Now showing in mexico

MUCEM tour world of Scandinavian cinema! #ColectivoNordico #MUCEM 

Soon

Digerati Emergent Media Festival 14-17 september

Welcome to the Here and Now 2023

You may also like

Back to Top